Bc. Kamila Pětvalská

Porodní asistentka, lektorka jógy a zdravotní tělesné výchovy, diplomovaná aromaterapeutka.

 Provázím lekcemi jógy pro ženy a gravidjógy, barremateřskými lekcemi a pohybovými programy pro děti.

Krok za krokem vás seznámím hravou cestou se základy jógy, jógové terapie a jejich propojením s aktivitami všedního dne.

Během skupinových i individuálních lekcí ráda využívám jógových pomůcek k přiblížení jógy všem věkovým a zdravotním skupinám.


"Láska plodí odvahu, umírněnost vytváří hojnost a pokora vytváří sílu." - B. K. S. Iyengar