Bc. Kamila Pětvalská

Porodní asistentka, lektorka jógy a zdravotní tělesné výchovy, diplomovaná aromaterapeutka.

 Provázím lekcemi jógy pro ženy a gravidjógy, mateřskými lekcemi a pohybovými programy pro děti.

Krok za krokem vás seznámím se základy jógy, jógové terapie a jejich propojením s aktivitami všedního dne.

Během skupinových i individuálních lekcí ráda využívám jógových pomůcek k přiblížení jógy všem věkovým a zdravotním skupinám.